LAX VOX TEKNİĞİNİN UYGULANMASI

Lax Vox Tekniğinin Uygulama Aşamaları

I- Ön Hazırlık: (doğru postür-kas gevşetme-yönlendirme, bilinçli farkındalık geliştirme)

- İyi bir duruş sağlayın (rahat ama süklüm püklüm gevşek değil; dik ama asker gibi kasılı değil). Bu hem nefesi hem larenks postürünü etkiler.
- Yüz, boyun, sırt ve üst göğüs kasları kontrollü olarak gevşetilir.


II- Suya ses üfleme:

- Silikon tüp 1-5 cm derinlikte ılık su bulunan bir şişeye yerleştirilir. Tercihan su kabı olarak piyasada kolaylıkla ulaşılabilen 500cc içme suyu pet şişeleri kullanılabilir. Suyun derinliği hastaya göre ayarlanır, ilk etapta 1 cm kadar derinlik yeterli olup zamanla bu derinlik değiştirilebilir.
- Tüpün bir ucu kesici dişlerin arasından dilin üzerine doğru birkaç mm gelecek şekilde yerleştirilir. Dilin ağız içindeki pozisyonuna da dikkat edilerek ön alt kesici dişlerin arkasına hafifçe değecek şekilde rahatlatılmalıdır.
- Omuzlarınızı gevşek tutun; bunun için şişeyi bedeninize yakın tutun
- Silikon tüpün etrafını dudaklarınızın nemli kısmıyla kapatın (ü der gibi)
- Burundan nefes alın, ağız ve boğazınızı geniş düşününI (o veya u der gibi)
- Ses çıkarmak üzere nefes verin,

III- Hedef sesi bulma

- Silikon tüp 1-5 cm derinlikte ılık su bulunan bir şişeye yerleştirilir. Tercihan su kabı olarak piyasada kolaylıkla ulaşılabilen 500cc içme suyu pet şişeleri kullanılabilir. Suyun derinliği hastaya göre ayarlanır, ilk etapta 1 cm kadar derinlik yeterli olup zamanla bu derinlik değiştirilebilir.
- Suyu fokurdatarak ses çıkarın: //hhhooooo// (kısa ve uzun)
- Kısa kısa tekrarlayın: /hhoo hoo hooo/
- Bedeninizde suya ses üflerken olan değişiklikleri fark etmeye çalışın. Egzersiz sırasında boğazınızdaki titreşim, sesin çıkması ve bu sırada duruş ve nefes tekniğini irdeleyin.

IV-Yeni sesi daha farklı fonasyon şekilleriyle kullanma

- Silikon tüp 1-5 cm derinlikte ılık su bulunan bir şişeye yerleştirilir. Tercihan su kabı olarak piyasada kolaylıkla ulaşılabilen 500cc içme suyu pet şişeleri kullanılabilir. Suyun derinliği hastaya göre ayarlanır, ilk etapta 1 cm kadar derinlik yeterli olup zamanla bu derinlik değiştirilebilir.
- Ses perdesi yükseltilip alçaltılır (//hhoooo// ile melodiler)
- Ses perdesini tiz ve pes seslere doğru daha çok kaydırarak genişletin.
- Su derinliğini değiştirerek tekrar deneyin en rahat derinlik hangisi?,
- Tüpü suyun dışına yavaş yavaş çıkarıp aynı sesi kaybetmeden devam edin
- Tüpü de ağızdan çıkarın ve sanki ağızda tüp varmış gibi /hhoooo/ ve dudakları kapatıp /hhmmm/ sesi ile devam edin

V- Yeni Sesi Yerleştirme

- Yeni kas tekniği ile hece-kelime-kısa cümleler kurulur. Sayı sayma, isim, günaydın vb.
- Sesli okumalar (gazete, kitap) ile alışkanlık sağlanır
- Sohbet sesine aktarım